AKTIVNOSTI

 • redno se vključujemo v procese upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji,
 • izobražujemo javnosti o pomenu in ogroženosti velikih zveri ter drugih zavarovanih vrstah, trajnostnem razvoju in možnostih sobivanja ljudi in potencialno konfliktnih vrst živali v Sloveniji;
  – organiziramo predavanja in okrogle mize
  – organiziramo izlete in popise za člane
  – sodelujemo pri izdaji publikacij o različnih tematikah,
  – izvajamo naravoslovne terenske dneve za dijake
  – izobraževalne delavnice za šolske in obšolske skupine (taborniki ipd.)
  – sodelujemo pri izvedbi in mentorstvu bioloških raziskovalnih taborov za dijake in študente
 • sodelujemo pri izdaji biltena Trdoživ – več društvenih prispevkov in novic si lahko preberete v preteklih številkah (do njih lahko dostopate tukaj).