Jež, kam greš?

Jež, kam greš?

Trajanje projekta: marec – oktober 2024

Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana

Ciljne vrste projekta:
– beloprsi jež (Erinaceus roumanicus),
– evrazijska vidra (Lutra lutra),
– evropski dihur (Mustela putorius).
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana

Nameni projekta:
– Ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev MOL ter širše splošne javnosti o ciljnih vrstah projekta ter o problematiki povozov živali, preko različnih aktivnosti komunikacijske kampanje.
– Vključevanje prebivalcev MOL in širše javnosti v sodelovanje pri občanski znanosti in zbiranju podatkov o pojavljanju in povozih živali, s poudarkom na ciljnih vrstah projekta, na celotnem območju MOL.
– Izboljšanje poznavanje obsega problematike povozov za ciljne vrste projekta, znotraj celotnega območja MOL, s poudarkom na njenem vzhodnem delu.
– Analiza stanja ciljnih vrst projekta za celotno območje MOL, s poudarkom na njenem vzhodnem delu, predvsem prepoznati območja zgostitev povozov.
– Priprava predlogov ukrepov za izboljšanje stanja ciljnih vrst projekta za celotno območje MOL, s poudarkom na njenem vzhodnem delu, predvsem iz vidika zmanjšanja smrtnosti živali na cestah.

V okviru projekta Jež, kam greš? bomo v obstoječo bazo podatkov (seznam povoženih živali – Dinaricum na portalu iNaturalist) zbrali nova opažanja o razširjenosti naravovarstveno pomembnih vrst na območju celotne Mestne občine Ljubljana (MOL), s poudarkom na njenem vzhodnem delu (območje katastrskih občin: Podmolnik, Sostro, Volavlje, Javor, Lipoglav, Trebeljevo), ker je na tem delu primeren habitat in malo število do sedaj zbranih podatkov. Podatke naključnih opazovalcev bomo dopolnili s transketnimi popisi povozov in s ciljnimi popisi vidre in dihurja. Na podlagi zbranih podatkov bomo izluščili območja z večjim številom povozov in predlagali ukrepe za izboljšanje stanja. Znotraj projekta bo potekalo tudi več komunikacijskih aktivnosti z namenom ozaveščanja in izobraževanja javnosti o problematiki povozov živali.

Vabljeni k sodelovanju in sporočanju opažanj povozov živali
www.inaturalist.org/projects/seznam-povozenih-zivali-dinaricum

NAVODILA: Kako prispevati opažanje v iNaturalist (Dinaricum)