O NAS


POSLANSTVO

Naša osnovna naloga je zastopanje interesov naravovarstva in trajnostnega razvoja na območju Dinaridov in širše po Sloveniji za nas in naše zanamce. Prizadevamo si za čim bolj strokovno in odgovorno ravnanje z naravo, kar spodbujamo s prenosom znanj in izkušenj iz znanosti  v upravljanje, promocijo dobrih praks in vključevanje v projekte. Spodbujamo dialog med različnimi deležniki in se povezujemo z drugimi nevladnimi organizacijami.

VIZIJA

Utrjujemo položaj vodilnega sogovornika za naravovarstvo in trajnostni razvoj v Sloveniji in širše. To dosegamo samostojno z uveljavljanjem strokovnih vidikov, negovanjem aktivnega sodelovanja članov v aktivnostih in s krepitvijo partnerskih odnosov s sorodnimi organizacijami.

VREDNOTE

V društvu Dinaricum negujemo odprtost za dialog med različnimi interesi in disciplinami ter tako spodbujamo spoštovanje različnih mnenj. Temelj za naše delovanje predstavlja strokovno, interdisciplinarno, neodvisno in transparentno obravnavanje naravovarstvenih izzivov. Iz objektivnega upoštevanja vseh dejstev izhaja naša naraščajoča kredibilnost in posledičen občutek pripadnosti naših članov, ki s ponosom sodelujejo in podpirajo naše aktivnosti za razvoj skupnega dobrega.

Poslanstvo, vizija in vrednote društva so bile sprejete 28. 2. 2015 na volilni skupščini društva Dinaricum v Cerknici.