Pomagajmo slovenskemu risu

dinaricum_in_lasko

RIS V SLOVENIJI VČERAJ, DANES in JUTRI

Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji živi le še okoli 15 risov. Tako kot z večjega dela Evrope, so tudi iz naših gozdov, risi že enkrat izginili. V Sloveniji so izumrli na prelomu 19. in 20. stoletja. Poleg lova sta bila glavna razloga za lokalno izumrtje risa tudi  pomanjkanje risovega naravnega plena (npr. srn) in sklenjenih gozdov, ki jih potrebuje za življenje.

Leta 1973 so lovci risa ponovno naselili. S Slovaške so pripeljali tri pare risov. Da so se prepričali, da so uspešno prestali prevoz in da so zdravi, so jih zadržali v ogradi (karanteni) sredi Kočevsgea Roga. Po 46 dneh so jih izpustili v prostrane dinarske gozdove in že istega leta so opazili risje mladiče, kar je bil prvi znak, da je bila naselitev uspešna. Risja populacija se je kmalu razširila na Hrvaško, po nekaj letih pa tudi v Bosno, Italijo in Avstrijo.

Konec osemdesetih in v devetdesetih letih 20. stoletja se je rast populacije ustavila. V zadnjih desetih letih pa število risov tako v Sloveniji kot tudi na drugih območjih na katera se je ta populacija razširila  upada. Sicer so risi v Sloveniji stalno prisotni na območju Kočevske, Notranjske, Trnovskega gozda in delu Julijskih Alp.

KAJ GA OGROŽA?

Od leta 1993 je ris v Sloveniji zavarovana vrsta. Ker je bilo k nam pripeljanih le šest živali, je v populaciji cel čas prihajalo do parjenja v sorodstvu, kar pa je z upadanjem števila risov, postalo še bolj problemtično. Živali populacije, v kateri pogosto prihaja do parjenja v sorodstvu, imajo namreč zmanjšano sposobnost preživetja in nižjo reprodukcijsko uspešnost potomcev, kar nadalje vodi v še večji upad števila živali v populaciji in na koncu v izumrtje. Risa ogroža tudi krivolov in razdrobljenost njegovega življenskega prostora.

KAKO RISU POMAGA DRUŠTVO DINARICUM?

Društvo Dinaricum je v sodelovanju s projektnimi partnerji pred tremi leti zaključilo dveletni raziskovalno – naravovarstveni INTERREG projekt DinaRis, ki je celovito obravnaval varstvo risa v severnih Dinaridih. Z izvajanjem predavanj, izdajanjem brošur in prisotnostjo v medijih se trudimo ozaveščati javnost o problematiki varstva risa pri nas. Nadaljujemo sodelovanje s strokovnjaki in skupaj z ostalimi partnerji pripravljamo večletni projekt LIFE, tekom katerega bi radi v Dinaride doselili tudi nekaj risov iz Slovaške in Romunije ter na ta način, predvsem genetsko, „okrepili“ risjo populacijo. Seveda pa bo to le ena od projektnih nalog.

KAKO MU POMAGA PIVOVARNA LAŠKO?

Pivovarna Laško nam je priskočila na pomoč pri promociji problematike ohranjanja in varstva risa v naših gozdovih. Ozaveščevalno akcijo je podprla z donacijo (1 eur/prodan hl Ode v akcijskem pakiranju) in promocijo. Izdelek bo predvidoma na voljo v sredini junija v bolje založenih trgovinah.

KAKO LAHKO POMAGAŠ TI?

Z nakupom vode Oda, si za varstvo risa že prispeval svoj cent. Pomagaš lahko tako, da svojim prijateljem poveš, da je ris pri nas ogrožen in da ga bomo brez naše pomoči ponovno izgubili. Če pa se odločiš risu pomagati tudi z donacijo, ti sporočamo, da bodo vsa zbrana sredstva s tega naslova porabljena kot sofinancerski delež večjih ali manjših projektov, ki jih v našem društvu namenjamo ohranjanju risa in jih lahko spremljaš na naši spletni strani. Česa se bomo lahko lotili pa je seveda odvisno od vsote zbranih sredstev.

Želiš podpreti naše delo? Pomagaj s prostovoljnim prispevkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *