Potrebščine za izvajanje monitoringa

Društvo sodeluje pri terenskemu delu izvajanja monitoringa volkov. Naše delo je drobec v mozaiku aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da dobimo boljšo predstavo o populaciji volkov v Sloveniji. En del je t.i. “howling”, kjer s tuljenjem izzivamo volkove, da nam z odzivom potrdijo, da se na določenem območju res nahajajo. S pomočjo preteklih izkušenj, ko smo volkove spremljali preko telemetričnih ovratnic, si predstavljamo približno velikost domačih okolišev tropov. Te informacije uporabimo, da lahko predvidevamo približno lego domačih okolišev in njihovo potencialno število.

Za “howling” je na voljo več dokumentov, začenši z navodili za izvajanje izzivanja s tuljenjem.

Na mestih, kjer se popisuje, je pomemben dokument popisni list. Popisni list se izpolni vsakič, ko se na mestu izziva. V kolikor se dobi odziv, se to kar se da podrobno opiše. V primeru, da odziva ni ni, tudi to informacijo jasno zapišemo. Pravilno izpolnjen popisni list izgleda takole.

Območja popisovanja volkov določimo v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji. Vsako območje popisa je sestavljeno iz večih popisnih kvadrantov in ima dodeljenega lokalnega koordinatorja, ki skrbi za koordinacijo in komunikacijo popisovalcev tekom howlinga. Popisovalci so vnaprej porazdeljeni po območjih glede na to, iz kje prihajajo, na prvi dan popisa pa lokalni koordinator ekipam popisovalcev dodeli še kvadrante, v katerih bodo popis izvajali. Z lokalnim koordinatorjem ekipe tudi določijo najboljše točke izzivanja znotraj popisnih kvadrantov.

Za orientacijo in navigacijo po terenu, načrtovanje sosledja popisnih točk in zapisovanje koordinat izvajanja howlinga je na voljo kar nekaj pripomočkov. Popisovalci sami izbirajo med tistimi, ki so jim najbližje. Načeloma vsi uporabljajo karte, ki jih dobijo v fizični obliki pred začetkom popisa od svojega lokalnega koordinatorja. Le-te lahko dopolnejo z Atlasom Slovenije, GPS ali mobilnimi napravami. Za slednje smo razvili poseben zemljevid, ki ga uporabniki pametnih telefonov uporabljajo preko mobilne aplikacije Google Maps. Vse o možnostih navigacije je bolj podrobno opisano v tem dokumentu.

Za opravljanje prostovoljnega dela moramo v društvu poskrbeti tudi za dogovor o sodelovanju in za zavarovanje vseh naših prostovoljcev, ki sodelujejo pri popisu volkov. Izpolnjene obrazce zberemo pred začetkom terenskega dela, najkasneje na zbornem mestu 1. dan popisa. Vsem prostovoljcem v zahvalo za njihovo sodelovanje povrnemo stroške za malico in jim podarimo majico. Voznikom povrnemo tudi potne stroške, ki so nastali v času popisa. Zanje morajo vozniki pred odhodom na teren in po prihodu s terena izpolniti potne naloge. Obrazci zanje se nahajajo na dnu naše spletne strani http://dinaricum.si/, za lažje razumevanje pa dodajamo še shemo.

V primeru kakršnihkoli težav ali nejasnosti glede poteka samega popisa ali izpolnjevanja raznih obrazcev so prostovoljcem vedno na voljo lokalni koordinatorji. Njihove telefonske številke prostovoljci dobijo priložene k kartam in ostali dokumentaciji na zbornem mestu 1. dan popisa. V kolikor lokalni koordinatorji niso dosegljivi, pokličite “centralo”.