DinaRis

Severni Dinaridi so veliko, strnjeno območje ohranjene narave izjemne naravovarstvene vrednosti. Obsežni gozdovi, ki brez vidne razmejitve prečkajo državno mejo, nudijo zatočišče mnogim evropsko pomembnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam, od katerih mnogih ne najdemo nikjer drugje. Kljub temu pa pri varovanju in upravljanju s tem bogastvom pred projektom DinaRis ni bilo občutnejšega mednarodnega sodelovanja med upravljavci, bila so le posamična poznanstva med raziskovalci in naravovarstveniki. Ris je občutljiva vrsta in pomemben predstavnik dinarskega živalstva. Njegovo varovanje in upravljanje zahteva kompleksen pristop na ravni celotne populacije. Zaradi svoje občutljivosti in karizmatičnosti, predstavlja ta mačka primeren izziv za vzpostavitev čezmejnega naravovarstvenega sodelovanja. V projektu DinaRis smo pridobili pomembna biološka in sociološka spoznanja, razvili orodja za skupno spremljanje populacije in vzpostavili partnerstva na najvišjih znanstvenih in upravljavskih ravneh. Vse to je vodilo k izpolnitvi enega pomembnejših ciljev projekta, pripravi predloga skupne strategije upravljanja z risom, prvega tovrstnega dokumenta med Slovenijo in Hrvaško. Kratkoročno je ta mreža partnerstev omogočila koordinirano, kompleksno varstvo risa, dolgoročno pa predstavlja temelj koordiniranega varovanja in upravljanja naravne dediščine, ki si jo državi delita.

Več o projektu na http://www.risi.si

Glej tudi Delavnica o prihodnosti upravljanja z ogroženimi populacijami evrazijskega risa v Evropi.