Izobraževalni projekt Velike zveri

Uspešno smo zaključili izobraževalni projekt na temo velikih zveri kot krovnih vrst, s katerim smo se prijavili na razpis Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Projekt je namenjen predvsem študentov, ki bi radi izvedeli več o risu, medvedu in volku v naših gozdovih.

Velike zveri so ogrožene živalske vrste, katerih preživetje je primarno odvisno od odnosa ljudi do teh vrst. Odnos ljudi pa je pogosto povezan s konflikti med ljudmi in živalmi, ki so v mnogih primerih povezani s pomanjkanjem znanja o pravilnem obnašanju na območju velikih zveri. Zato lahko z izobraževanjem, ozaveščanjem in promocijo teh vrst v javnosti pomembno prispevamo k lažjemo sobivanju ljudi in velikih zveri ter posrednjo k ohranjanju teh zavarovanih živalskih vrst. Ker gre za t.i. krovne vrste, lahko z varovanjem velikih zveri občutno prispevamo k varovanju celotne biotske raznovrstnosti naših dinarskih gozdov, kjer živijo volk, evrazijski ris in rjavi medved. Podobna prizadevanja za ohranitev velikih zveri kot krovnih vrst potekajo po vsem svetu – več o tem na tej povezavi: The Fading Call of the Wild

http://dinaricum.si/portfolio_page/izobrazevalni-projekt-velike-zveri/
POSODOBI PDF DATOTEKE
Zloženka Velike zveri – krovne vrste dinarskih gozdov
Zloženka Sobivanje z medvedom
Zloženka Resnice o risih

Plakat Velike zveri – krovne vrste dinarskih gozdov
Plakat Sobivanje z medvedom
Plakat Resnice o risih