DOSEDANJI VIDNEJŠI DOSEŽKI DRUŠTVA

 • Partnerstvo v INTERREG projektu DinaRis, ki ga je mednarodna organizacija Large Carnivore Initiative for Europe uvrstila med primere dobre prakse izboljšanja upravljanja z velilkimi zvermi v Evropi;
 • partnerstvo v projektu LIFE SloWolf, do sedaj najpomembnejšega projekta namenjenega varovanju volkov ter izboljšanju sobivanju volkov in lokalnega prebivalstva v Sloveniji;
 • redno vključevanje v procese upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji in zagovarjanje strokovno utemeljenih vidikov ohranjanja velikih zveri;
 • izobraževanje javnosti o pomenu in ogroženosti velikih zveri ter drugih zavarovanih vrstah, trajnostnem razvoju in možnostih sobivanja ljudi in potencialno konfliktnih vrst živali v Sloveniji (predavanja, publikacije, izobraževalni projekti, delavnice za otroke, okrogle mize);
 • projekt Za gozd – za nas, katerega cilja sta bila aktivacija civilne družbe in zastopanje javnega interesa v novi slovenski gozdni zakonodaji;
 • projekt Pastirstvo za boljše sobivanje z medvedom v Alpah;
 • partnerstvo v projektu Zlati šakal širi areal in organizacija popisov šakalov v Sloveniji in na Hrvaškem;
 • koordinacija prostovoljcev v projektu Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/16;
 • koordinacija prostovoljcev v projektu Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/17;
 • koordinacija prostovoljcev v projektu Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2017/20;
 • sodelovanje pri projektu LIFE DINALP BEAR v obliki terenskega dela – pregleda preventivnih sredstev za zaščito lastnine pred napadi velikih zveri;
 • vključitev v portal Discover Dinarics;
 • partnerstvo v projektu RivLaBob, ki se je osredotočal na stanje bobra in odnos lokalnega prebivalstva v obvodni krajini porečja Krke;
 • sodelovanje in mentorstvo na biloških raziskovalih taborih za dijake – Biološki dijaški tabor in študente; Raziskovaalni tabor študentov biologije ter Ekosistemi Balkana (Društvo študentov biologije), BIOCAMP (BIODIVA- Društvo varstvenih biologov), Biološko-ekološki raziskovalni tabor (Društvo študentov naravoslovja);
 • izvedba naravoslovnih terenskih dni za dijake Biotehniškega centra Naklo v okviru Interreg projeketa NAT2CARE;
 • sodelovanje z avstrijsko nevldano organizacijo European Wilderness Society in Triglavskim narodnim parkom pri organizaciji zimskega sledenja na Pokljuki v okviru Interreg Volunteer Youth;
 • sodelovanje pri terenskem delu (zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev) v okviru projeketa LIFE Lynx v zimski sezoni 2022
 • koordinacija prostovoljcev v projektu Spremljanje stanja ohranjenosti volkov v Sloveniji v sezoni 2020/21.