Ohranjanje ekoloških kmetijskih zemljišč v Dinaridih

Predavanja
ZLOŽENKA
POSODOBI PDFje

26.10.2005, KOSTEL

Predavanje “Ohranjanje starih sort kmetijskih rastlin in uvedba kolobarja ter vpliv na gospodarske škodljive organizme v Dinaridih”. Predavatelj: Primož Pajk.

sorte_kolobar.pdf

25.10.2005, IDRIJA

Predavanje “Ohranjanje starih sort kmetijskih rastlin in uvedba kolobarja ter vpliv na gospodarske škodljive organizme v Dinaridih”. Predavatelj: Primož Pajk.

sorte_kolobar.pdf

19.10.2005, DOBREPOLJE

Predavanje “Ekološki dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost pridelave kmetijskih rastlin v Dinaridih”. Predavatelj: Primož Pajk.

ekoloski_dejavniki.pdf

18.10.2005, SODRAŽICA

Predavanje “Škodljivi organizmi in njihovo biotično zatiranje v Dinaridih”. Predavatelj: Primož Pajk.

skodljivi_organizmi.pdf

11.10.2005, RIBNICA

Predavanje “Škodljivi organizmi in njihovo biotično zatiranje v Dinaridih”. Predavatelj: Primož Pajk.

skodljivi_organizmi.pdf