Zlati šakal širi areal

V Sloveniji se je šakal (Canis aureus) prvič pojavil pred šestdesetimi leti in se od takrat dalje redno pojavlja na več območjih države. Prisotnost prve teritorialne skupine je bila z izzivanjem tuljenja potrjena leta 2009 na Ljubljanskem barju, o prisotnosti teritorialnih skupin v ostalih delih države pa je znanega malo. Kljub temu, da je vrsta na Hrvaškem razmeroma pogosta in splošno razširjena, sistematičnih popisov ne izvajajo. Namen projekta Zlati šakal širi areal je bil izboljšati poznavanje razširjenosti in številčnosti šakala v Sloveniji in na Hrvaškem ter postaviti temelje za nadaljnje raziskovanje vrste pri nas.

Projekt je vključeval izobraževanja, ki so potekala v obliki predavanj za študente in terenskega dela, ki je zajemalo enodnevne ekskurzije v različne dele Slovenije ter terenske vikende, ki smo jih organizirali na Hrvaškem. Vse dejavnosti v okviru projekta so bile namenjene predvsem slovenskim študentom, ki jih zanimata biologija, ekologija in naravovarstvo.

Več o projektu si lahko preberte tukaj.

Projekt smo izvajali v sodelovanju z Društvom študentov biologije, s hrvaško nevladno organizacijo Udrugo BIOM in s strokovnjaki z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Projekt sta finančno podprla ŠOU Ljubljana in STIKS – društveno stičišče.