KORISTNE POVEZAVE

Projket Carnivora Dinarica Interreg
Projek LIFE DinAlpBear
Projekt DinaRis Interreg
Projekt LIFE Lynx
Projdkt LIFE SloWolf
Projket LIFE WolfAlps
Projekt Šakal v Sloveniji
Portal Discover Dinarics
Portal Varna paša
Portal Odsev – evidenca odškodninskih zahtevkov
Ministrstvo za okolje in prostor – spletna stran na temo velikih zveri
Large Carnivore Initiative for Europe
Large Carnivores – spletna stran Evropske komisije


Monitoring evrazijskega risa (Lynx lynx) z avtomatskimi kamerami v Sloveniji v letih 2018-2019
Ocena javnega mnenja za Slovenijo: Odnos slovenske javnosti in interesnih skupin do risa in upravljanja z njim, 2020