Ohranitev koconogih kur

Vodja projekta: Mirko Perušek

Trajanje projekta: oktober 2005 – december 2005

Projekt je v okviru komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000 pripravilo Društvo Dinaricum.

POSODOBI PDF
Besedilo po katerem je posnet dokumentarni film o ogroženosti in varstvu koconogih kur. Več o divjem na http://www.petelin.info/.