Pastirstvo za boljše sobivanje človeka in medveda v Alpah

Ovčereja v alpskem prostoru je pomembna tradicionalna panoga in pomembna komponenta v življenju ljudi, ki živijo v Alpah. Paša je pomembna tudi v smislu preprečevanja zaraščanja in ohranjanja ugodnega stanja območij Nature 2000, ki so pomembna za ohranjanje nekaterih redkih in ogroženih alpskih živalskih in rastlinskih vrst.

Med temi je tudi rjavi medved, ki se po skorajšnjem izumrtju v celotnem alpskem prostoru v zadnjih desetletjih počasi vrača v nekatere dele Alp. Slovenske Alpe so danes ključno območje za njihovo vrnitev v širši alpski prostor v Evropi in so z vidika ohranjanja rjavega medveda na evropski ravni strateškega pomena.

Na območjih, kjer se medved dalj časa ni pojavljal, so se pogosto izgubile izkušnje in znanje, kako sobivati z njim. Ko se medved ponovno pojavi na takih območjih, se pogosto pojavijo konflikti med človekom in to veliko zverjo. Najpogosteje so vzrok za to škode, ki jih medvedi povzročajo na drobnici in čebeljih panjih. Takšne medvede se hitro in pogosto neupravičeno razglasi za problematične in nevarne ter se zanje zahteva odločba za izredni odstrel. Drobnica v Alpah se danes marsikje pase povsem nevarovana. Zato se po odvzemu medveda, ki je povzročal škodo, praviloma kmalu pojavil drug medved, ki spet povzroča škodo na istih pašnikih/planinah. Ukrep odvzema medveda tako za reševanje teh konfliktov predstavlja le kratkoročno rešitev. Poleg tega lahko prekomerno poseganje v še vedno zelo majhno populacijo alpskih medvedov, predstavlja resno grožnjo za dolgoročno preživetje te vrste v alpskem prostoru. Zato je ključno vpeljevanje drugih aktivnosti, ki bi omogočile soobstoj reje drobnice in preživetje medvedov v Alpah. Glede na izkušnje iz drugih območji je eden izmed najučinkovitejših ukrepov ustrezno varovanje domačih živali.

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Pri izvedbi smo sodleovali z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Zavodom za gozdove Slovenije, Triglavskim narodnim parkom in projektom LIFE WOLFALPS.

Pri izvedbi so nam pomagali tudi Pivovarna Laško, Pivovarna Unijon in Rod Louis Adamič Grosuplje.

vstavi logotipe

KAJ LAHKO STORIMO?

Na izbranih pašnikih v slovenskih Alpah se bomo v okviru društva Dinaricum tudi to poletje trudili vzpostaviti primer dobre pastirske prakse, s katerim bi želeli pokazati, da je drobnico v alpskem svetu mogoče pasti medvedu prijazno in na ta način zmanjšati konflikte, ki se trenutno pojavljajo v tem prostoru.

Eden od učinkovitih načinov varovanja drobnice je zapiranje le-te v nočne varne električne ograde. Na odročnih alpskih planinah pa je za takšen način varovanja nujno potrebna prisotnost pastirja, ki poskrbi, da so ovce čez noč zaprte.

POSTANI “PASTIRSKI PROSTOVOLJEC”

Na tem mestu se za pomoč obračamo tudi NA VAS. Tekom tega projekta lahko skupaj z drugimi »pastirji prostovoljci« vsaj en teden preživite na čudoviti planini in v tem času pomagate pri zapiranju ovac v nočno-varne ograde. Hkrati s tem aktivno doprinesete k ohranjanju rjavega medveda in tradicionalnega načina življenja v Alpah.

Povabite prijatelje in kolege ter preživite počitnice na drugačen način: aktivno in angažirano!

Osnova našega projekta je prostovoljno delo. 2 – 4 prostovoljci boste 8 dni preživeli na planini Kobilja glava, in sicer od ponedeljka do ponedeljka med junijem in septembrom 2015. V primeru, da boste na planini ostali več kot 1 teden, boste imeli prednost pri prijavi k projektu, saj želimo na ta način vzpodbuditi prostovoljce, da bi na planini ostali dlje.

Bivali boste v planšarski koči. Društvo Dinaricum vam bo pokrilo stroške prevoza do planine ter omogočilo osnovne dobrine za prehranjevanje, ostalo hrano si prinesete sami. Za vas smo pripravili tudi NAVODILA ZA BIVANJE NA PLANINI, da si že pred odhodom preberete osnovne informacije o življenju na planini. 

Da bi si zagotovili željeni termin (in tudi mi 100% udeležbo prijavljenega prostovoljca), vam bomo po izpolnjeni prijavnici poslali navodila za vplačilo rezervacije termina v znesku 15 eur. Po plačilu bo vaša prijava dokončana in prejeli boste navodila za sodelovanje na projektu.

Na planini vas bo koordinator projekta seznanil z vašo glavno vsakodnevno nalogo: večerno zapiranje ovac v nočno varno ogrado in jutranje odpiranje ograde. Za začetek pa si lahko preberete NAVODILA ZA DELO Z DROBNICO, da si boste lažje predstavljali, kako bo potekalo delo.
Za udeležbo na projektu boste prejeli tudi projektne majčke ter po želji potrdila o opravljanju prostovoljskega dela.

Da bi rezervirali želeni termin, hitro izpolnite prijavnico (s klikom na gumb Postani pastir) in jo pošljite na pastirstvo.dinaricum@gmail.com, kjer lahko dobite tudi več informacij o projektu.

Letos se bo projekt odvijal v zgornjem Posočju, in sicer na planini Kobilja glava.

• Odhod na planino: vsak PONEDELJEK ob 10. uri se dobimo na železniški postaji na MOSTU NA SOČI. Tedenske ekipe prostovoljcev bomo med sabo povezali, da se boste lahko uskladili glede prevoza in prehrane. Povrnili bomo potne stroške za 1 avtomobil. V primeru, da nimate možnosti lastnega prevoza, nam to v prijavnici sporočite.
• Prihod na planino, nastanitev, spoznavanje lokacije bivanja in seznanitev z delom na planini (OGLEJ SI INFORMACIJE IN NAVODILA ZA BIVANJE NA PLANINI).
• Vsakodnevno jutranje spuščanje ovac in večerno zapiranje v nočno varne ograde (OGLEJ SI NAVODILA ZA DELO Z DROBNICO IN ELEKTRIČNIMI OGRAJAMI).
• Čez dan bo naloga prostovoljcev spremljati pašo ovac, preverjati napetost v električnih ograjah in pregledati posnetke v foto-kamerah, ki bodo postavljene ob nočno-varni ogradi. Vse podatke in zanimivosti boste vpisovali v vaš pastirski dnevnik.
• Sicer pa boste lahko uživali na svežem gorskem zraku, opazovali naravo, poležavali, brali, študirali, izdelovali piščalke – skratka počeli skoraj vse, kar vam srce poželi.  Naj omenimo še, da na planini izdelujejo tudi planšarski ovčji sir – lahko boste obiskali bližnjo sirarno.
• Naslednji ponedeljek v popoldanskih urah odhod iz planine ali pa podaljšate vlogo pastirjev za teden, dva ali več. 

FOTOGALERIJA

POROČILA PROJEKTA

  1. http://dinaricum.si/wp-content/uploads/2014/11/porocilo_oktober_2014.pdf
  2. POROČILO