SloWolf

Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf

Projekt LIFE+ SloWolf, ki je z aktivnostmi pričel 1. januarja 2010 in je trajal vse do konca leta 2013, je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Prijavitelj in vodja projekta je bila Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kot partner pa je poleg društva Dinaricum sodeloval tudi Zavod za gozdove Slovenije.

Vloga društva Dinaricum v projektu je bila povezovati prostovoljce pri aktivnostih monitoringa – popisovanje volkov z izzivanjem oglašanja in zimsko sledenje v snegu. Sodelovali smo tudi pri aktivnostih izobraževanja javnosti o volkovih. 

Podrobne informacije o vsebini, partnerjih, sofinancerjih, financah in projektna poročila so na voljo na www.volkovi.si.

DODAJ LOGOTIPE