Žičnate ograje na državni meji škodujejo populacijam divjadi in ogrožajo velike zveri

V luči dogodkov zadnjih tednov se v Društvu Dinaricum odzivamo na postavitev t.i. tehničnih ovir ob državni meji s Hrvaško, jim nasprotujemo in opozarjamo na posledice, ki bi jih postavitev žičnate ograje vzdolž celotne meje imela tako za divjad, kot tudi za zavarovane vrste zveri, ki živijo na tem območju. Ker so Dinaridi enoten življenjski prostor, ograja nedopustno posega v populacije prosto živečih vrst na tem območju.