Popis šakalov v letu 2012

V decembru 2012 smo v okviru društva Dinaricum izvedli dva skupinska popisa šakalov na območjih, kjer so bile do sedaj potrjene stalno prisotne družine šakalov: na Ljubljanskem barju, kjer je potekal že 4. skupinski popis, in v Zgornjem Posočju, kjer smo takšen skupinski popis izpeljali prvič. Kot vsako leto, smo tudi tokrat popisovali z metodo izzivanja oglašanja s posnetkom teritorialne družine šakalov.

Na Ljubljanskem barju se je 12.12. 2012 zbralo nekaj več kot 30 udeležencev popisa. Za visok nivo motivacije je poskrbela družina šakalov, ki se nam je odzvala že na prvi, skupni točki. Sledil je popis po skupinah, pri čemer smo popisali 12 točk in potrdili prisotnost še druge družine šakalov. Na Barju sta torej ponovno vsaj dve teritorialni skupini, saj smo v lanskem letu potrdili prisotnost le ene, medtem ko sta bili v letih 2009 in 2010 prav tako potrjeni dve družini.

Na območju Zgornjega Posočja smo se zbrali 21.12.2012, kljub vztrajnim napovedim o koncu sveta. Pri popisu je sodelovalo 11 udeležencev, ki so bili razdeljeni v 6 ekip. Popisali smo kar 21 točk, ki so bile porazdeljene na širšem območju Kobarida in Bovca. Sreča se je nasmehnila eni skupini popisovalcev, ki je slišala odziv enega šakala v bližini vasi Idrsko pri Kobaridu.

V imenu društva Dinaricum bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem, ki ste se udeležili popisov in obenem vse povabil k nadaljnjemu sodelovanju.

Vabljeni tudi v prihodnje!

Tomaž Berce