Dva dni do posveta Gozd – naše skupno dobro

»Z vidika razvoja je gozd neizkoriščena priložnost Slovenije. Znamka (Znamka Slovenije, op.) ga izpostavi kot za Slovenijo nenadomestljiv potencial, saj brez gozda Slovenije, kot jo poznamo, ni. Dejstvo pa je, da drugi elementi znamke niso bili prepoznani kot vzvodi za razvoj tega potenciala. Nišnost nam govori, da gozda ne moremo razumeti kot surovinske baze. Individualizem nam govori, da zasebna lastnina ni v konfliktu s skupno vizijo »naprej z naravo«. Bližina razlik ni toliko opis stanja kot napotek, da lahko (moramo) prav v razlikah iskati dodano vrednost (višjo ceno). V Ljubljani je gozd del urbanega. V Suhi krajini je gozd del mikro ekonomije obrtništva. Na polovici Slovenije je divjad del gozda in del razvoja. Razumeti gozd kot les je v skladu z znamko Slovenije mnogo, mnogo preozko.« (Andrej Drapal, Consensus d.o.o.; iz predavanja Zakaj je znamka »I feel Slovenia« zelena – vloga gozda v slovenskem nacionalnem interesu)

Še dva dni nas loči od posveta Gozd – naše skupno dobro, ki bo potekal v četrtek, 15. 1. 2015,  v dvorani Državnega sveta RS (Šubičeva 4, Ljubljana). Danes je zadnji dan za prijavo udeležbe, kar lahko storite preko spletne prijavnice. Vabljeni!

Na posvetu bomo problematiko upravljenja z gozdom ob pripravah na proces novelacije slovenske gozdne zakonodaje poskušali osvetliti iz različnih perspektiv. Jošt Jakša iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predstavil proces participacije deležnikov pri sprejemanju Zakona o gozdovih. Dr. Janez Pirnat z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF v Ljubljani, bo govoril o različnih pomenih gozdov in kako te zagotavljamo, Anže Japelj iz Gozdarskega inštituta Slovenije pa bo predstavil vlogo ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev pri oblikovanju politik rabe gozdnih virov. Kako na gozd kot skupno dobro gledajo kmetje in lastniki gozdov bomo izvedeli od Cvetka Zupančiča iz Državnega sveta RS. Kot zadnji predavatelj pa bo Andrej Drapal iz podjetja Consensus d.o.o. govoril o vlogi gozda v slovenskem nacionalnem značaju. Še veliko več vidikov povezanih z upravljanjem z gozdom pa si bomo izmenjali v razpravi po zaključku predavanj.

Posvet bosta otvorila in obiskovalce nagovorila predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan . Program je v vabilu, za več informacij pa lahko pišete na: info@umanotera.org.