Fotografija meseca

V društvu Dinaricum smo se odločili, da ponovno oživimo rubriko »Fotografija meseca«. Za razliko od drugih podobnih rubrik, ki največkrat predstavljajo klasične lepe fotografije narave, želimo predstaviti posnetke, ki izstopajo po svoji vsebini in prikazujejo zanimive pojave ali vedenja. Iščemo torej motive, ki jih ni mogoče videti vsak dan, pri čemer pa ni potrebno, da so posnetki profesionane kvalitete.

Vabimo vse, ki bi jih sodelovanje v rubriki zanimalo, da nam fotografije posredujejo na društven mail (drustvo.dinaricum@gmail.com). Konec vsakega meseca bomo izbrali najboljšo in jo objavili na društveni spletni strani in na Facebook strani. Prosimo, da poleg fotografij napišite ime in priimek avtorja in kratek opis (kaj fotografija prikazuje, kako je fotografija nastala, oprema z katero je nastala,..). V poštev pridejo tudi fotografije posnete z avtomatskimi oz. lovskimi kamerami.

Vabljeni k sodelovanju!

 

Foto: Matej Kovačič