Nevladne organizacije o predlogu nove prostorske zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o urejanju prostora in predlog Gradbenega zakona in ju dalo v javno razpravo. K obema predlogoma zakonov smo v okviru roka, ki je bil podaljšan do 19.2.2016, naravovarstvene nevladne organizacije podale pripombe.

Ocenjujemo, da sta oba predloga zakonov zaradi svoje izrazito škodljive naravnanosti do področja ohranjanja narave in neskladnosti z evropskim pravom nesprejemljiva!

V kolikor se sprejme obstoječi osnutek prostorske zakonodaje, bomo nevladne organizacije in druga javnost izključeni iz vseh postopkov, med drugim tudi pri posegih kot so npr. HE na Muri, regulacije vodotokov ter vsi drugi posegi v naravo. Novi predlog tudi onemogoča izvajanje naravovarstvenih ukrepov, kot sta npr. začasno zavarovanje in zavarovanje, ker bo predhodno potrebno spremeniti prostorski akt itd.

Celotna izjava s pripombami je dostopna na tej  povezavi. Poleg pobudnika DPRS – Društva za preučevanje rib Slovenije smo pripombe podprle tudi druge organizacije, ki delujemo na področju ohranjanja narave: Nigritella — Društvo za proučevanje in ohranjanje samoniklih orhidej Slovenije, DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, RZS – Ribiška zveza Slovenije, Lutra – Inštitut za ohranjanje naravne dediščine in Dinaricum – Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov.