Dvanajsta številka biltena Trdoživ

V novi številki biltena lahko preberete o rakovicah slovenskih plitvin, tujerodnih potočnih rakih in školjki, o prehrani evrazijske vidre na reki Mirni, dinarski smiljki in še o mnogem drugem. V tokratni številki smo se pogovarjali z dr. Andrejem Gogalo, zanimiva pa vam zna biti tudi problematika izvajanja PUN. Prijetno branje!

Spletno različico 12. biltena Trdoživ si lahko prenesete tukaj:

V kolikor ne morete prenesti spletne različice, kliknite na spodnjo povezavo:

Digitalna knjižnica Slovenije

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
  • Slovensko odonatološko društvo,
  • Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev,
  • Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.
  • Izdajo so poleg avtorjev in vseh drugih prostovoljcev omogočili Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, ŠOU v Ljubljani, STIKS, Študentski kampus, Zavod ŠOLT in osem izdajateljev biltena