Izdana zloženka “Gozd – naše skupno dobro”

Slovenski gozdovi so pomemben del naše naravne in kulturne dediščine ter identitete slovenske krajine. Vendar, ali se zavedamo te naše identitete?

Gozd je v Sloveniji še vedno samoumevna naravna dobrina. Hkrati nam nudi vir surovin in dobrin, skrbi za samo-očiščevalne procese, kroženje hranil in nastajanje prsti ter nas vedno znova navdihuje s svojo raznolikostjo.

V društvu se zavzemamo, da bi pričeli dvigovati zavest prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in možnostih, ki jih ima gozd nuditi.

V okviru Koalicije za gozd smo izdali zloženko “Gozd – naše skupno dobro”, s finančno podporo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Zloženko si lahko preberete tukaj.