Kaj meni slovenska javnost o gozdu?

Kaj meni slovenska javnost o gozdu? Ceni gozd predvsem zaradi lesa, iz katerega proizvajamo pohištvo, papir in gradbeni material ali predvsem zato, ker nudijo prostor za rekreacijo? Morda jim predstavlja gozd svet ali duhovno pomemben prostor, v katerem občutijo spoštovanje do narave. Ali si prebivalci Slovenije želijo, da se sečnja v slovenskih gozdovih poveča ali odločno nasprotuje izvažanju nepredelanega lesa iz Slovenije? Koliko poznamo naše gozdove? Ta in podobna vprašanja smo imeli v mislih ob pripravi javnomnenjske raziskave o gozdu.

V decembru minulega leta smo 1000 naključno izbranim gospodinjstvom iz cele Slovenije po pošti poslali vprašalnik o odnosu do gozda in upravljanja z njim. Namen raziskave javnega mnenja je pridobiti reprezentativne podatke o stališčih in prepričanjih povezanih z gozdom ter izvedeti katere vidike upravljanja z gozdom podpira javnost. Ob odpiranju gozdne zakonodaje namreč lahko pričakujemo glasne odzive deležnikov z močnimi interesi, medtem ko zelo malo vemo o mnenju tako imenovane tihe večine, na katero pa imajo lahko spremembe v upravljanju z gozdovi prav tako velik vpliv. Rezultate raziskave bomo posredovali odločevalcem in jih tako informirali o preferencah širše javnosti preko katerih bodo lahko preverili tudi legitimnost svojih odločitev.

vprasalnik_gozd_prva
Vprašalnike smo v decembru 2014 poslali 1000
naključno izbranim gospodinjstvom v Sloveniji.

Glede na predhodne raziskave odnosa slovenske javnosti do gozda obstaja veliko napačnih predstav o stanju slovenskih gozdov in razumevanje javnosti se velikokrat razhaja z dejstvi. Z analizo pomanjkljivosti v znanju bomo ugotovili, katera napačna prepričanja o gozdu so v družbi prisotna danes in oblikovali sporočila za informiranje javnosti, ki bodo naslavljala ta napačna prepričanja. Argumentirana stališča je namreč sposobna zavzeti le dobro informirana javnost, ki razume pomene gozda in problematiko upravljanja z njim.
V januarju bomo vzorec, ki smo ga poslali po pošti dopolnili s spletno anketo, ki jo bomo administrirali preko različnih društev. Na ta način bomo dosegli širšo populacijo in boljšo reprezentativnost rezultatov, saj na vprašalnike poslane po pošti v povprečju odgovarja starejša populacija. V mesecu februarju pa že lahko pričakujemo objavo prvih rezultatov.

Hvala vsem, ki ste ali boste odgovorili na vprašalnik! Vaši odgovori bodo pomembno prispevali k razumevanju odnosa prebivalcev Slovenije do gozda in upravljanja z njim in s tem k možnosti izboljšanega upravljanja s tem naravnim virom, ki se tiče vseh nas.

dopisnica slika
Z dopisnico smo se zahvalili za sodelovanje in opomnili
tiste anketirance, ki izpolnjenega vprašalnika še niso oddali.