Monitoring populacije volka v Sloveniji 2015

V letošnjem letu bo po dveh letih ponovno potekal monitoring populacije volka v Sloveniji.

V pripravi so že terenske aktivnosti, ki zajemajo popis volčjih legel in teritorialnih volkov z metodo izzivanja tuljenja oziroma howlinga.

Ker pa območje razširjenosti volka obsega skoraj polovico države bomo za kvaliteten in učinkovit sistematičen popis potrebovali pomoč vas prostovoljcev.

V ta namen v začetku avgusta za vse zainteresirane pripravljamo izobraževalno predavanje, ki bo potekal na Oddelku za biologijo, Večna pot 111 (nasproti ZOO). Predavanje bo na sporedu v sredo 12. 8. 2015 ob 18. uri v predavalnici B2.

Predviden termin izvajanja popisa (odvisno od vremenskih razmer) je 19.-21. avgust.

V tem času se lahko po elektronski pošti (slowolf.prostovoljci@gmail.com) prijavite na izobraževanje in s tem potrdite pripravljenost sodelovanja v letošnjem popisu.

Lep volčji pozdrav,
Organizatorji