Objavljen je Zbornik referatov Gozdarskih študijskih dni 2015

V mesecu aprilu smo se aktivno udeležili posveta Gozdarski študijski dnevi, ki so bili letos namenjeni odprtim vprašanjem v zvezi s spreminjanjem gozdne zakonodaje. V prispevkih Etični vidiki upravljanja z gozdom z rezultati ankete Odnos slovenske javnosti do gozda in upravljanja z njim (Luka Omladič, Jasna Mulej) ter Umestitev lovstva v zakonodaji o gozdovih (Klemen Jerina, Urška Srnec, Jasna Mulej) smo predstavili tudi prve rezultate javnomnenjske raziskave o odnosu do gozda in upravljanja z njim. Vsi prispevki iz 32. Gozdarskih študijskih dni so objavljeni v Zborniku referatov: Zakonodaja o gozdovih 2015. Prijetno branje!