Predavanje: Glive v dinarskih gozdovih – kakšna je njihova vloga?

Glive v dinarskih gozdovih – kakšna je njihova vloga?
Datum: 30.10.2019, ob 18h
Lokacija: predavalnica B1, Oddelka za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Kadar govorimo o gozdu ga običajno opišemo z rastlinami in živalmi. Kaj pa glive? Te ostanejo vse prepogosto spregledane in zapostavljene. Kakšna je njihova vloga?

Na predavanju smo prisluhnili Luki Šparlu, ki nam je predstavil pester preplet življenjskih oblik dinarskega gozda, za vitalnost katerega imajo ključno vlogo tudi glive. Saprobiontske vrste gliv ključno sodelujejo pri razkroju opada in druge odmrle organske mase, mikorizne vrste pomagajo vzdrževati stabilen gozd, tudi na mestih, kjer bi gozd sicer slabše ali sploh ne bi uspeval.
Slušatelji smo spoznali tudi vlogo parazitskih gliv v gozdovih, osnovno vlogo in namen, ki ga opravljajo ti čudoviti organizmi, katerih pestrost je tista na katero bi morali biti zares ponosni.

Se zavedamo priložnosti, ki jo nudijo glive pri gospodarjenju z dinarskimi gozdovi? Ali vemo katere živalske vrste se prehranjujejo s tem bogatim virom beljakovin?

Luka Šparl je magister Biologije in ekologije z naravovarstvom​ in​ je zaposlen v  Službi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je del JP VOKA SNAGA d. o. o. Je član GD Ptuj, GMD Ljubljana, član mikološke komisije pri Mikološki zvezi Slovenije, kjer ima tudi naziv determinator samostojni svetovalec. Je avtor več prispevkov na temo gliv in mentor več raziskovalnim nalog.

Hvala vsem za števlično udeležbo!

Na naslovni fotografiji: Koralasti bradovec (Hericium coralloides (Scop.) Pers. 1794), avtor: Luka Šparl

Nekaj utrinkov s predavanja (foto: Iva Špilak)