Predvajanje filma o Divjem petelinu in Gozdnem jerebu v Dinaridih

Predvajanje filma o Divjem petelinu in Gozdnem jerebu v Dinaridih s komentarjem in predstavitvijo projekta LIFE+ Kočevsko.

V 20-minutnem filmu bosta predstavljeni obe vrsti in njuna ogroženost. V okviru projekta LIFE+ Kočevsko se poskuša za ti dve in druge tarčne vrste izvajati več aktivnosti za izboljšanje habitata tarčnih vrst ptic in nekaterih kraških jam na kočevskem.

Več pa na predavanju.

Pridite, ker bo zanimivo!
Četrtek, 21. aprila 2016 ob 19h na BF, Oddelek za Biologijo, velika predavalnica B1.