Prva številka Trdoživa

Izšla je prva številka biltena za terenske biologe in ljubitelje narave Trdoživ. V tem delu bodo močvirja botanično, zverinsko in metuljarsko obarvana. Predstavljen bo atlas metuljev Slovenije in spletna stran iznad Kamnika, malo pa bo govora tudi v povezavi z Natura 2000 območji. Manjka ne slanovodnih plavalcev, nekaj pa se bo našlo tudi za ljubitelje letečih kožuharjev. Za več pa v PDF datoteki spodaj.

Spletno različico 1. številke biltena Trdoživ si lahko prenesete tukaj:

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
  • Slovensko odonatološko društvo,
  • Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev,
  • Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.
  • Bilten so finančno omogočili: Društveno stičišče – STIKS, ŠOU v Ljubljani in izdajatelji