Redna letna skupiščina društva Dinaricum

V četrtek, 2. marca, se je v prostorih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete odvila redna letna skupščina društva Dinaricum, na kateri smo predstavili svoje delo v preteklem letu in skovali načrte za prihodnost.

Društvo Dinaricum ima trenutno 93 članov. Preteklo leto je najpomembneje zaznamovalo sodelovanje v projektu Spremljanje varstvenega stanja volka v Sloveniji, v katerega se je vključilo preko 100 prostovoljcev. Sodelovali smo tudi pri izvedbi Dijaškega biološkega tabora Zapotok 2016 in Raziskovalnega tabora Društva študentov biologije Dravograd, organizirali strokovno ekskurzijo v Beskide, prisluhnili jelenjemu ruku, priredili okroglo mizo o upravljanju z volkom v Državnem svetu, se udeležili nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na temo postavitve žičnatih ograj na meji, izvedli 25 predavanj, udeležili pa smo se tudi 13 strokovnih izobraževanj. Izvajali smo kontrole uporabe zaščitnih sredstev (elektromrež), ki so bile rejcem in čebelarjem dodeljena v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Aktivno smo bili vključeni v upravljanje z velikimi zvermi (delovanje v Delovni skupina za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, priprava pripomb na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave) in pripravljali odzive na tekoče dogodke v zvezi z velikimi zvermi, o katerih so poročali mediji. Naši člani so za terensko glasilo Trdoživ prispevali 5 člankov.

Za nami je razburljivo in uspešno leto. Ker ob številnih društvenih aktivnostih pogosto zmanjka časa za druženje med našimi člani, smo si po uradnem delu skupščine privoščili še nekaj sprostitve. Večer smo namreč preživeli ob novi debatni igri Človek in rjavi medved v Sloveniji, v kateri smo se na zabaven način poskušali vživeti v vloge različnih deležnikov, ki se na tak ali drugačen način srečujejo z varstvom rjavega medveda. Igra je nastala v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, katerega osrednji cilj je uspešno sobivanje med človekom in medvedom. Igra je prosto dostopna (najdete jo tukaj) in si jo za lastno uporabo natisnete na domačem tiskalniku. Dinaricumovci smo ob njej preživeli super večer.