Redna letna skupščina Dinaricum 2014

Vabljeni na redno letno skupščino Društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum, ki bo v torek, 18.2.2014. Skupščina bo potekala na Oddelku za biologijo (Večna pot 111, Ljubljana) ob 17.00 uri.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnih organov
3. Ugotovitev sklepčnosti
4. Poročilo predsednika
5. Poročilo tajnika
6. Poročilo blagajnika
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razprava po poročilih
9. Plan dela za leto 2013 – 2014
10. Spremembe statuta
11. RaznoNa skupščini bo mogoče prevzeti tudi društvene koledarje in poravnati letošnjo članarino.