Sodelovanje Slovenije pri vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine – Bukovi gozdovi Evrope

V procesu vpisa prvinskih in starodavnih bukovih gozdov Evrope na UNESCO Seznam svetovne dediščine sodeluje tudi Slovenija. Tekom strokovnega projekta, ki ga je vodilo nemško ministrstvo za okolje se je oblikovalo seznam rezervatov bukovih gozdov, ki bi prispevali k razširitvi obstoječega vpisa prvinskih gozdov karpatov in starodavnih gozdov Nemčije. V ta seznam sta bila vključena tudi dva slovenska rezervata v državni lasti, pragozdni rezervat Krokar in gozdni rezervat Snežnik – Ždrocle, ki pa sta že izvzeta iz gospodarjenja z gozdovi.

Več si lahko preberete tukaj.