Tretja številka Trdoživa

V tretji številki Trdoživa prebije led rdeči apolon, in se sprašujejo kam gre? Verjetno ne prostovoljcem, ki hodijo naproti volkovom. V zadnjih dveh desetletjih se je v Sloveniji pojavilo več “akvarijskih” in “neakvarijskih” želv. V tej številki si lahko preberete vse o tujerodnih želvah. Če vas zanima terensko delo z netopirji, odprite na strani 10. V osredju te številke so barja, kjer tudi ne manjka govora o spolnosti… pri žabah. Ta plavih. Od atlasov bo v tej številki največ povedanega o tanartavečjem Atlasu Slovenije, ki je pogrešljiv pripomoček vseh terencov, ki se upirajo jagibabi aka “garminu”. Za vse ki še niste vstali se boste lahko prebudili skupaj s kačami, za najmlajše pa je priskrbljeno razvedrilo.

Spletno različico 3. biltena Trdoživ si lahko prenesete tukaj:

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
  • Slovensko odonatološko društvo,
  • Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev,
  • Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.
  • Bilten so finančno omogočili: Društveno stičišče – STIKS, ŠOU v Ljubljani in izdajatelji