Dijaški biološki tabor Vače 2015

 

 

Med 9. in 16. avgustom 2015 je na Vačah pri Litiji potekal že 6. dijaški biološki tabor. Tokrat smo pri organizaciji moči združili člani Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica in člani Društva Dinaricum.

Na taboru so dijaki iz vse Slovenije raziskovali biotsko pestrost osrednje Slovenije. Popisali smo rastlinske vrste (Rok Šturm, Botanično društvo Slovenije), plazilce (Katarina Drašler, Herpetološko društvo) in netopirje (Simon Zidar, Slovensko duštvo za proučevanje in varstvo netopirjev), organizirali pa smo tudi skupini za raziskovanje voda (Nino Kirbiš, Herpetološko društvo) in gozda (Janez Tarman in Petra Muhič, oba Dinaricum). Umetniško nadarjeni dijaki so se udeležili tudi delavnice naravoslovne ilustracije, ki jo je vodila Petra Muhič, na terenu pa nas je obiskala tudi Maja Vrhovnik iz Odonatološkega društva.

Popoldneve sta nam popestrili zanimivi predavanji in sicer Zveri v Sloveniji (doc. dr. Miha Krofel, Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta) in Invazivne rastlinske vrste (doc. dr. Nejc Jogan, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta).

Na prosti dan smo skupaj z ekipo RTV Slovenija obiskali fosilno morsko obalo na Vačah (hvala Družinskemu gledališču Kolenc za zanimivo predstavitev) in pognali kri po žilah v Pustolovskem parku GEOSS, zvečer pa smo pripravili piknik in prespali pod zvezdami. Nekateri dijaki so se spoprijeli z veščinami preživetja v naravi in prvič zakurili ogenj kar s kresilom! 🙂

Pridružili smo se tudi delovni akciji na Ljubljanskem barju. V sklopu projekta Izboljšanje habitata močvirske sklednice na območju Gmajnice – Curnovec smo počistili rastišče invazivne kanadske zlate rozge, dijaki pa so se preizkusili tudi v telemetriji, saj je na območju več sklednic opremljenih s telemetrničnim oddajnikom. Življenje močvirske sklednice nam je pobližje predstavil Gregor Lipovšek, prikazali pa smo tudi kako na njej opravimo osnovne meritve.

Po sončnem zahodu smo se odpravili še na stalno popisno točko za izzivanje šakalov in uspešno prikazali metodo izzivanja s predvajanjem posnetka. Dijaki, pa tudi mentorji, smo bili nad odzivom navdušeni. 🙂

Več utrinkov in vse informacije o taboru najdete na spletni strani: www.dijaskitabor.wordpress.com.

Izvedbo tabora so omogočili: Zavod za razvoj zavesti – družinsko gledališče Kolenc, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Dijaška organizacija Slovenije, Društvo Dinaricum, Študentski svet Biotehniške fakultete in Pustolovski park GEOSS.