Koalicija za gozd vabi nove člane

Koalicija za gozd povezuje nevladne in strokovne organizacije ter posameznike, ki se zavedajo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh njenih prebivalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Koalicija deluje od leta 2013, osredotoča pa se na vplivanje na politike in monitoring izvrševanja sprejetih politik. Z združevanjem znanja stremi h krepitvi svojih članov za sodelovanje v civilnem dialogu. Vabimo vas, da se nam pridružite!

Več o Koaliciji za gozd, njenem poslanstvu, dosedanjem delu in pogojih članstva si lahko preberete na spletni strani, za dodatne informacije pa pišite na naslov koordinatorja koalicije info@umanotera.org.