Na Kobilji glavi smo uspeli obvarovati celotno čredo ovac!

Foto: Jože Suhadolnik

Društveni projekt Pastirstvo za boljše sobivanje človeka in medveda v Alpah se je v sredini septembra zaključil. Takrat smo zaključili pašo 82 glave črede ovac s pomočjo prostovoljcev, ki so dorbnico vsak večer zapirali v nočno varne elektro mreže. Rejec iz Ljubinja, s katerim smo sodelovali v projektu, je čredo ovac po zaključku paše zaprl v manjšo ogrado blizu domače kmetije.

Po zaključku projekta je novinarska ekipa RTV SLO pripravila prispevek o problematiki z medvedom na tem območju, v katerem so povzeti tudi rezultati projekta. V prispevku je pooblaščenec Zavoda za gozdove Slovenije g. Iztok Koren potrdil stalno prisotnost medveda v okolici.

9.10.2015_RTV_SLO_Slovenska_kronika

Konec septembra smo bili s strani Zavoda za gozdove Slovenije obveščeni, da je medved v bližnji okolici Kobilje glave povzročil škodo na čebelnjaku. Tudi pred začetkom pašne sezone so nas lokalni lovci obvestili, da so spomladi na planini Lom, ki je od planine na Kobilji glavi oddaljena 1,5 kilometra, opazovali mlajšega medveda (ocenjujejo, da je tehtal okrog 100 kg), prav tako so našli njegove iztrebke.

Danes smo bili s strani rejca  obveščeni, da je ta vikend spravil čredo v hlev. Vse živali so natančno pregledali, dodali sredstva proti parazitom in preverili ušesne številke. Ob pregledu črede je sodelujoči rejec ugotovil, da so se v hlev vrnile prav vse ovce. Tudi jagenjčki so v zelo dobri kondiciji, tako da bo naslednje leto lahko pasel več kot 90 glav. Sam je zelo zadovoljen z izvedbo projekta in komaj čaka na morebitno nadaljevanje.

To samo še potrjuje, da smo bili v letošnji pašni sezoni uspešni, saj smo kljub potrjeni prisotnosti medveda v bližini planine uspeli obvarovati celotno čredo. Upamo, da bomo zgodbo o uspehu v naslednjem letu lahko nadaljevali!