Mednarodna delavnica o upravljanju
»problematičnih« medvedov

Ljubljana, 9. 5. 2014 – Medvede, ki s povzročanjem gmotne škode ali z ogrožanjem varnosti ljudi večkrat prihajajo v konflikte s človekom, pogosto označujemo kot »problematične«. Vzroki za spremembo medvedovega vedenja in izgubo strahu pred ljudmi, kot tudi načini preprečevanja in reševanja težav s problematičnimi medvedi so glavne teme delavnice, na kateri sodelujejo številni evropski strokovnjaki za upravljanje rjavega medveda. Delavnica poteka na Agenciji RS za okolje v Ljubljani. Organizirajo jo predstavniki Evropske pobude za velike zveri (Large Carnivore Initiative for Europe – LCIE) in Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS. Delavnica bo z namenom medsebojne izmenjave izkušenj in ovrednotenja različnih strategij upravljanja »problematičnih« medvedov združila strokovnjake kar osmih alpskih in drugih evropskih držav, v katerih živi rjavi medved.

Aleksandra Majić Skrbinšek, ki v imenu LCIE sodeluje pri organizaciji delavnice, pojasnjuje: »Izmenjava izkušenj na delavnici je ključna za izboljšanje učinkovitosti upravljanja problematičnih medvedov. Vemo, da pogosto le nekaj medvedov povzroča velik del vseh konfliktov. Neželeno vedenje teh nekaj živali pa negativno vpliva na širšo toleranco ljudi do vseh medvedov in s tem znižuje možnosti preživetja te globalno ogrožene vrste. Prav zato je treba posebno pozornost nameniti preprečevanju pojavljanja ponavljajočega konfliktnega vedenja oz. nastajanja tako imenovanih »problematičnih medvedov.«

Med delavnico se strokovnjaki pogovarjajo o že objavljenih znanstvenih spoznanjih in iščejo tudi načine, kako sistematično združiti širok spekter izkušenj, o katerih še niso javno poročali. »Preprečevanje dostopa medvedom do človekovih virov hrane v kombinaciji z izobraževanjem javnosti je po doslej dostopnem znanju praviloma najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje nastajanja problematičnih medvedov. Kako to najbolje izvajati, pa je v veliki meri odvisno od posebnosti lokalnega okolja. Zato so pestre izkušnje z različnih območij, s katerih prihajajo udeleženci delavnice, ključne,« zaključuje dr. Klemen Jerina z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pričakovani rezultat delavnice je dokument s smernicami dobrih praks upravljanja problematičnih medvedov.