Okrogla miza o upravljanju in varstvu volka v Sloveniji

Vabimo vas na okroglo mizo z naslovom Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji, ki bo v ponedeljek, 6. junija 2016, ob 9.00 v Državnem svetu Republike Slovenije.

Z dogodkom želimo javnost opozoriti na različno interpretacijo predpisov, ki urejajo področje upravljanja s populacijo volkov, izboljšati dialog med strokovnjaki na tem področju in prispevati k boljšemu razumevanju upravljanja in varstva volkov v Sloveniji.

V uvodnem delu bodo strokovnjaki iz različnih ustanov (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij) na kratko predstavili svoja stališča o upravljanju in varstvu volkov. V drugem delu bo potekala vodena razprava.

Prosimo, da svojo udeležbo (ime, priimek, bivališče) sporočite na naslov dinaricum.volkovi@gmail.com.