Za nami je okrogla miza “Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji”

Danes, 6. junija 2016, se je v Državnem svetu Republike Slovenije odvila okrogla miza z naslovom Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji. Z dogodkom smo v Društvu Dinaricum, nevladni naravovarstveni organizaciji, ki si prizadeva za strokovno in odgovorno ravnanje z naravo, želeli opozoriti na različno interpretacijo predpisov, ki urejajo področje upravljanja s populacijo volkov. Namen okrogle mize je bil izboljšati dialog med strokovnjaki na tem področju in prispevati k boljšemu razumevanju upravljanja in varstva volkov v Sloveniji.

V uvodnem delu so predstavniki Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij predstavili različne strokovne vidike glede upravljanja in varstva volkov. Sledila je vodena razprava, v kateri so svoje mnenje med drugim izrazili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Zveze rejcev drobnice in Ministrstva za okolje in prostor.

Udeleženci okrogle mize so sklenili, da je za uspešno upravljanje s populacijo volka v Sloveniji potreben dialog med različnimi deležniki. V prvi vrsti je potrebno izboljšati dialog med naravovarstvenim in kmetijskim sektorjem. Udeleženci so se strinjali, da je potrebna pravno korektna formulacija predpisov, ki se nanašajo na odškodninski sitem ter aktivno upravljenje s populacijo volkov (odvzem).

Avtorica fotografij: Petra Muhič