Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije v javni obravnavi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. 3. 2015  dalo v javno obravnavo Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki ureja status družbe Slovenski državni gozdovi. Ta naj bi prevzela gospodarjenje (ki zajema razpolaganje in upravljanje) z gozdovi in drugimi gozdnimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Glavni cilj družbe v izključni lasti RS je doseganje čim višjega donosa iz gospodarjenja z gozdovi v državni lasti.

V Koaliciji za gozd zavzemamo stališče, da je večanje dobička samo na račun izkoriščanja lesno proizvodne funkcije družbeno škodljivo, saj zanemarja ostale pomembne funkcije državnih gozdov, kot so socialna in ekološka funkcija. Zato že pripravljamo odziv na osnutek zakona, spodbujamo pa tudi ostalo zainteresirano javnost, da svoje predloge in pripombe pošlje na naslov: gozdovi.mkgp(at)gov.si. Javna obravnava bo odprta do 23. 4. 2015.

Več informacij lahko najdete na spletni strani MKGP.