Se še spomnite projekta Pastirstvo za boljše sobivanje človeka in medveda v Alpah?

V društvu Dinaricum smo v letih 2014 in 2015 izvajali projekt Pastirstvo za boljše sobivanje človeka in medveda v Alpah, s katerim smo prikazali primer dobre prakse varovanja drobnice na visokogorskih pašnikih pred napadi velikih zveri. Čredo ovac, ki se je v prejšnjih letih pasla prosto na planini in je tako predstavljala lahko dostopen plen za medveda, smo s pomočjo pastirjev-prostovoljcev zapirali v nočno varne elektromreže in jo tako čez noč, ko je verjetnost napada medveda največja, ustrezno zavarovali. Projekt se je s koncem septembra 2015 uspešno zaključil, saj smo uspeli obvarovati celotno čredo ovac, ki se je na račun kotitev celo povečala. Sklepamo, da do škode po medvedu ni prišlo zaradi rednega zapiranja drobnice v elektromrežo čez noč in zaradi stalne prisotnosti pastirjev na planini.

Projekt je bil medijsko zelo dobro podprt, saj so nas obiskale vse večje medijske hiše v Sloveniji, pripravljenih pa je bilo 8 večjih medijskih prispevkov (za osvežitev spomina si oglejte tole novičko). Prav tako nas je razveselil odličen odziv prostovoljcev – v projektu je v letu 2015 sodelovalo 46 prostovoljcev, mesta pa so se zapolnila že v enem tednu po objavi možnosti opravljanja enotedenske prostovoljske pastirske službe.

Ko smo zaključili s projektom, je na društvo prišlo veliko povpraševanj, ali bomo s projektom nadaljevali. Kljub temu, da smo namenska sredstva, ki smo jih za izvajanje projekta v letih 2014 in 2015 pridobili od Ministrstva za okolje in prostor, porabili, smo se po zaključku projekta trudili na različne načine v pašni sezoni 2016 projektno idejo ponovno zagnati. Žal so bili vsi poskusi neuspešni, zato z aktivnostmi v letošnji sezoni ne bomo nadaljevali. Še naprej pa se bomo trudili, da s projektom nadaljujemo v pašni sezoni 2017 – tako z vidika učinkovitega varovanja črede pred napadi rjavega medveda na visokogorskih pašnikih, kot tudi z vidika nadaljnjega sodelovanja z rejcem drobnice na Kobilji glavi, območju izvajanja projekta v pašni sezoni 2015.  Zaradi pozitivnih rezultatov projekta v letu 2015 je rejec namreč še vedno zelo zainteresiran za sodelovanje. Naj ob tem poudarimo, da enotedenske menjave prostovoljcev niso negativno vplivale na ravnanje s čredo ovac, saj se je le-ta navadila na hrano, s katero so jo vodili v ogrado. Prav tako so prostovoljci, ki so na planino prišli z različnimi predznanji o delu z živalmi, planino kljub razgibanem in strmem terenu obvladali in drobnico vsak večer zaprli v nočno varno elektromrežo. Velja še poudariti, da je bil pomemben tudi prispevek prostovoljcev iz vidika izobraževanja o prisotnosti velikih zveri in z vidika promocije ustreznih varovalnih ukrepov za zmanjšanje škodnih primerov po velikih zvereh, ter prikaz dobre prakse tudi širši zainteresirani javnosti.

V društvu Dinaricum se bomo še naprej trudili, da v bodoče s projektom nadaljujemo. V kolikor imate kakšne predloge, ideje ali ponudbe za sodelovanje, pa nas lahko kontaktirate na: pastirstvo.dinaricum@gmail.com.