Šesta številka Trdoživa

Nam predstavlja divji prašič nadlogo, škodljivca ali kaj drugega? Poznate zgodbo o uspehu te vrste? Ste vedeli, da je v zadnjih stoletjih na ozemlju Slovenije izumrlo kar 58 rastlinskih in živalskih vrst? In ali ste vedeli, da so pajki zaradi svoje kratkoživosti, številčnosti, velike vrstne pestrosti in hitrega odziva na spremembe primerni za izvedbo okoljskih študij? Odgovore na ta vprašanja najdete v novi, šesti, številki Trdoživa, izvedeli pa boste tudi nekaj o novih spoznanjih o šakalih, o urbani ekologiji in da navadni netopirji le niso tako navadni. Vse to in še več v novi številki biltena Trdoživ.

Spletno različico 6. biltena Trdoživ si lahko prenesete tukaj:

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
  • Slovensko odonatološko društvo,
  • Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev,
  • Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.
  • Bilten so finančno omogočili: ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.