Vabilo na posvet Gozd – naše skupno dobro

Prenova gozdne zakonodaje, ki je pred durmi, že buri duhove. Pred pripravljavci zakonodaje je zahtevna naloga maksimizirati skupno dobro, ki ga gozdovi zagotavljajo slovenski družbi. Pri tem se odpira vrsta vprašanj: bomo lahko tudi v prihodnje hodili v (državne in zasebne) gozdove in nabirali gozdne sadeže? Koliko lesa bomo posekali? Bi morali zaščititi še več gozdov? Kdo naj načrtuje gospodarjenja z gozdovi? Kakšne pravice in dolžnosti naj imajo lastniki gozdov v svojem gozdu?…

Zakonodaja, ki obravnava gozdove in gozdarstvo, ima velike in mnogotere družbene, ekosistemske in gospodarske učinke, ki daleč presegajo izkoriščanje lesa. Gozdovi pokrivajo skoraj 60 % državnega ozemlja, več kot polovica jih je zaradi dragocenosti naravnih virov zavarovanih ali varovanih v okviru Natura 2000 in igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju statusa Slovenije kot evropske vroče točke biotske raznovrstnosti. Gozdovi varujejo tudi tla in vodo ter zmanjšujejo podnebne spremembe. In so preprosto lepi – v njih radi preživljamo prosti čas, zaradi njihovega zelenila k nam prihajajo turisti. Gozd je učilnica praks trajnostnega razvoja in pomemben dejavnik slovenske kulture.

Da bi izboljšali zavedanje o celovitem pomenu gozda za družbo, Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja posvet Gozd – naše skupno dobro, ki bo v četrtek, 15. 1. 2015 v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Prosimo, da svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko spletne prijavnice do torka, 13. 1. 2015. Program in dodatne informacije najdete v vabilu.