KAKO V KRASU KAPLJA IN CURLJA

V februarju nadaljujemo s predavanjem z naslovom Kako v krasu kaplja in curlja. Predavala bo dr. Nataša Ravbar, višja znanstvena sodelavka Inštituta za varovanje krasa.

Predavanje bo v sredo, 15.02.2017 ob 18h, Biotehniška fakulteta, v predavalnici B3 na oddelku za biologijo, Večna pot 111.

Na predavanju bomo spoznali kaj so kras in kraški pojavi, kako se vode pretakajo in  zakaj so te vode občutljive na onesnaževanje ter kako jih varovati.

Po predavanju bo sledila še projekcija dokumentarnega filma ŽIVO – Življenje in voda na krasu.

Lepo vabljeni!