Sprejet Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Vlada je prejšnji teden potrdila Odlok, ki v načrtovalskem obdobju 2016/17 načrtuje odvzem 113 osebkov rjavega medveda ter 10 osebkov volka iz narave. Odvzem je skupno število iz narave odvzetih osebkov, ki poleg odstrela vključuje tudi vse druge oblike naravne ali s strani človeka povzročene smrtnosti.

Pred sprejetjem Odloka je bil osnutek predmet javne razprave, pri kateri je sodelovalo tudi naše društvo. Na osnutek smo v začetku decembra na Ministrstvo za okolje in prostor oddali pisne pripombe in s tem jasno izrazili mnenje društva do vsebine osnutka Odloka. Kot je znano, se v društvu zavzemamo za strokovno upravljanje z zavarovanima vrstama, zato smo s pripombami izpostavili prevsem pomanjkljivosti in neskladja vsebine osnutka z izsledki nedavnih domačih in tujih raziskav. Nekateri člani društva pa so se udeležili tudi seje delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi in stališče društva javno predstavili ostalim deležnikom. Celoten dokument s pripombami društva do Odloka prilagamo spodaj.

Ministrstvo mora po sprejetju Odloka svoja podrobna stališča k pripombam in predlogom iz postopka sodelovanja javnosti tudi javno objaviti. Na stališča trenutno še čakamo, objavljena pa bodo na spletni strani ministrstva.

Pripombe društva Dinaricum na Odlok o odvzemu volka in medveda 2016