Koalicija za gozd poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k javni razpravi

Koalicija za gozd je danes na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila odprto pismo z zahtevo po javni obravnavi izhodišč za zakon o gozdovih v lasti Republike Slovenije. Glede na kratek čas, ki je ostal do napovedane predložitve izhodišč vladi sklepajo, da namerava ministrstvo izhodišča posredovati v vladno obravnavo, ne da bi predhodno opravilo javno razpravo. Obenem so opozorili tudi na nedavni presedan, ko so bila iz vladne obravnave umaknjena Izhodišča za Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS, ki prav tako niso bila v javni razpravi.

Direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo g. Jošt Jakša je na posvetu Gozd – naše skupno dobro v Državnem svetu 15. Januarja navedel, da bo MKGP v februarju Vladi RS posredovalo izhodišča za zakon o gozdovih v lasti RS. Jakša je na posvetu javnosti prvič predstavil pet možnih modelov bodoče ureditve gozdarstva, od katerih se je ministrstvo odločilo za model »Uprava (agencija) za gozdove, državno gozdarsko podjetje«, ki ga bo febrarja predlagalo Vladi RS.

10946195_10152664814123034_284823199_o
Na posvetu Gozd – naše skupno dobro” je bil predstavljen proces novelacije gozdne zakonodaje (foto: Milan Skledar)

Takšno ravnanje je v nasprotju s 7. Členom Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odočanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija). Ko so izhodišča namreč potrjena s strani vlade, se lahko nadaljna vsebina zakona razvija samo v okviru teh izhodišč. V Koaliciji za gozd opozarjajo, da je sodelovanje strokovne in širše javnosti ključnega pomena že pri pripravi izhodišč, saj slabe pretekle izkušnje na področju upravljanja z državnimi gozdovi, predvsem za državo škodljive koncesijske pogodbe, potrebo po javni razpravi še povečujejo.

Odprto pismo: Izhodišča za zakon o gozdovih v lasti RS – zahteva za javno obravnavo

Sporočilo za medije