Odziv Dinaricuma na spremembe Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob

V mesecu novembru je Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. S sprejetjem Uredbe je bil šakalom (Canis aureus) ukinjen status zavarovane vrste in so po novem uvrščeni med divjad.

V društvu Dinaricum si prizadevamo za trajnostno in strokovno podprto upravljanje populacij prostoživečih živali, zato smo pripravili odziv na Uredbo, v katerem opozarjamo na strokovno pomanjkljivo argumentacijo sprejetih sprememb ter na nujnost vzpostavitve monitoringa pred začetkom poseganja v populacijo šakalov. V Sloveniji trenutno nimamo zadostnih podatkov, da bi lahko ocenili številčnost populacije, niti da bi lahko zanesljivo sklepali na populacijsko dinamiko šakalov.

V Uredbi je določena lovna doba (1. 7. – 15. 3.), vedar do določitve višine odvzema v  populacijo ni dovoljeno posegati.

Celotno besedilo je dostopno tukaj.

Uredba z vsebinsko obrazložitvijo pa je dostopna na tej povezavi.