Peta številka Trdoživa

Pri prebiranju pete številke boste spoznali, da je bila ustanovitev Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera pomemben premik ohranjanja vrednot v Pivški dolini. Spoznali boste problematiko motenja mrestenja plavčka, da je v Sloveniji edina avtohtona sladkovodna vrsta želve močvirska sklednica, ki je zaradi uničevanja njenega življenjskega okolja ogrožena in da so populacije deteljinega modrina zaradi izoliranosti zelo ranljive. Prebrali si boste lahko tudi nekaj o podvodnem svetu zvoka, o biotski raznolikosti urbanih in primestnih gozdov in še več.

Spletno različico 5. biltena Trdoživ si lahko prenesete tukaj:

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
  • Slovensko odonatološko društvo,
  • Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev,
  • Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.
  • Bilten so finančno omogočili: Evropska komisija (program Vseživljenjsko učenje), Mestna občina Ljubljana, Društveno stičišče – STIKS in izdajatelji