Začetek projekta ZAgozd

Slovenski gozdovi postajajo zaradi vedno večjih gospodarskih pritiskov po izkoriščanju lesa vse bolj ogroženi. Danes je slovensko gozdarstvo na prelomnici, saj se bo v letu 2015 prenovil Zakon o gozdovih, ki predstavlja podlago in okvir za upravljanje s slovenskimi gozdovi. Obstaja velika grožnja, da bo brez sodelovanja ozaveščene javnosti in nevladnih organizacij v novem Zakonu o gozdovih privatni interes kapitala prevladal nad javnim interesom.

Zato smo v Društvu Dinaricum prijavili projekt Za gozd – za nas. Aktivacija civilne družbe in zastopanje javnega interesa v novi slovenski gozdni zakonodaji, ki smo ga skupaj s partnerji Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC začeli izvajati sredi oktobra 2014.

V projektu nameravamo spodbuditi civilno družbo in zastopati javni interes v procesu prenove slovenske gozdne zakonodaje. Cilji projekta so ozavestiti slovensko javnost o vrednosti različnih funkcij slovenskih gozdov in informirati o aktualnem političnem dogajanju na tem področju, omogočiti širok in transparenten civilni dialog o prihodnosti upravljanja s slovenskimi gozdovi in oblikovati strokovno podkovane predloge, usklajene v aktivni mreži nevladnih organizacij povezanih v Koalicijo za gozd ter te predloge posredovati odločevalcem.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške.

Avtor naslovne fotografije: Miha Krofel

EEA+Grants+-+JPG