Redna letna skupščina društva Dinaricum 2013

Vabljeni na letno skupščino druptva Dinaricum, ki bo v sredo, 6. marca 2013, s pričetkom ob 17. uri. Potekala bo na Odd. za biologijo (Večna pot 111, Ljubljana).

 Predlagan je naslednji dnevni red:
 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda in izvolitev delovnih organov
 3. Ugotovitev sklepčnosti
 4. Poročilo predsednika
 5. Poročilo tajnika
 6. Poročilo blagajnika
 7. Poročilo nadzornega odbora
 8. Razprava po poročilih
 9. Volitve vodstvenih funkcij društva
 10. Plan dela za leto 2012 – 2013
 11. Razno
 12. Druženje